اگه موبایلتون گم بشه چیکار می کنید؟ چه تغییری توی روابط زندگیتون  ایجاد میشه؟...

امروز یکی بهم گفت  اگه موبایلت گم بشه یا ازت بدزدند همه عکس ها و فیلم های

که گرفتی  از بین میره!( آخه من یه عادت خاص به گرفتن عکس  و فیلم    از درختها 

و خواهرزاده هام و  چیزیهایی که درست می کنم  و ... دارم. )...

حداقل توی این مورد زیاد نگرانی ندارم  وگفتم کسی موبایل من رو نمیدزده و تازه

همه عکس و فیلم ها داخل رایانه م هستش!... اما پیش خودم گفتم   اگه موبایلم گم

بشه  دیگه شماره یه سری  از دوستان گذشته رو ندارم  که حداقل توی عید ها

یه اس ام اسی بهشون بزنم. افرادی که احتمال دیدنشون از نزدیک برام دیگه ممکن

نیست و شماره اونها رو حفظ نیستم!!!... واقعا چی میشه ! شاید هیچی!! اما انگار

یه بخشی  از زندگیم با از بین رفتن این شماره ها تموم میشه... یه بخش دور...

....

هوا سرد شده  حسابی  هم داره  سردتر میشه  الان نگران   اون درخت البالو  حیاط

مون با شکوفه هاش هستم. طفلکی! ...راستی تا به حال فصل های زندگیتون

رو با هم قاطی کردید؟ یا اشتباهی و یه زمان نا مناسب  فکر نکردید که یه فصل جدید

و نو داره شروع میشه  با یکی دیگه. با یه بهار ....