سلام من برگشتم جای شما خالی البته توی جاهای خوب سفر.  با اينکه يه اردو اموزشی بود  برای دانشجويان هلال احمر اما باز به من خوش گذشت مخصوصا روز اخر که من  چهل ستون رو رفتم ديدم با اينکه چون ساعت ۱۱ صبح بود و افتاب نگذاشته بود که سايه ستونهای اون توی اب بيفته اما واقعا جالب بود و البته زيبا. من توی اين سفر دوستای خوبی پيدا کردم که اميدوارم دوستيمون ادامه پيدا کنه.توی اين سفر کلی عکس و فيلم  خودم گرفتم البته بقيه دوستام هم هر کدام فيلم و عکس گرفتن که فکر کنم نزديک صد و خردهای عکس و حداقل ۱۰تا سی دی فيلم از اين سفر داشته باشم .   درباره سفرم بعدا مينويسم. من که شادم اميدوارم که شما هم شاد باشيد .