بستنی رو باید گاز زد  و  خورد  در سرمای زمستان ...

زیباترین  گل دنیا  تقدیم  تو باد...

وقتی  پیتزا   سفارش میدی  با پنیر اضافه  شفارش بده.  بذار بیشتر کش  بیاد

مثل  این روزمرگی ها...

  روح و جسمت  رو به دست باد  بسپار  تا  هر کجا می تونه   تو رو ببره...

با صدای  باران  همراه شو  و  قدم هات  رو  آهسته کن  تا صداش رو بهتر  بشنوی...

هیچ وقت  برای  مرگ دیر نیست  برای  خوردن  یک وعده  کامل زندگی  اما  همیشه

دیر  هست  عجله کن...

 وقتی  تونستی تا ١٠٠ بشمری  باز از اول  شروع که به شمردن  اما  اینبار   به

هر عددی که میشمری   فکر کن...

هیچ چیز رو جدی نگیر  حتی  مرگ رو....