چهارشنبه ٢٨/١١/٨٨  صبح  ساعت ١١  داخل  اتوبوس اسکانیا  در حال  رفتن به

تهران :

داره از این صفحه  های نمایشگر  یه سری اطلاعات رو نمایش میده .  درباره چکش

در دو طرف اتوبوس برای مواقع اضطراری  ( البته من هرچی نگاه کردم  ندیدم که باشه)

 و  بعدش هم اوقات شرعی و  بعد تاریخ . اما تاریخیش مال دو سال قبل بود ٢٠٠٨

. با دیدن این تاریخ به فکر فرو رفتم  که اگه این اتوبوس ماشین زمان  بود و من رو

بر می گردند به دو سال قبل  چیکار می کردم...

نمیدونم شما تا به حال این مصاحبه ها رو با فراد مختلف رو خوندید که در برابر سوال

اگه دوباره   می تونستید  برگردید به اول زندگی  چیکار می کردید؟ بیشترا جواب

میدادند که همین مسیر رو دوباره طی می کردیم! که البته فکر کنم بیشتر به خاطر

این هستش که نمی خواهند اعتراف کنند اون هم   فقط برای اینکه مشهور  هستند

یا دارای موقعیتی هستند.  اما در برابر این سوال  به نظرم   دو جواب مختلف هست

یکی اینکه همین مسیر رو طی می کردم که برای  افرادی هست که واقعا درست

هستند و تا به حال اشتباه نکردند  ( که این افراد در هر زمانی خیلی خیلی خیلی

خیلی معدود و   استثنا هستند) و دومی هم  یه مسیر جدید و درست  رو انتخاب

 می کردم که بیشتر افراد  اگه صادقانه بخواهند  جواب بدند  همین رو جواب می دند.