دیروز   صبح داخل مسجد دانشگاه  ما  زیارت عاشورا برگزار شده بود و من هم رفتم.

جمعیت زیاد نبود و  شروع کردیم به خوندن زیارت  عاشورا. با خوندن زیارت عاشورا

 گریه کردم... گریه کردم  به خاطر   قیام امام حسین (ع)  و به خاطر هدفی که داشت

و من که خودم رو یه پیرو و شیعه  امام حسین (ع) میدونم   کاری نکردم به خاطر

اون هدف . من کاری نکردم  که عدل و داد  در جامعه  جاری باشه.  من کاری نکردم

و آدم خوبی نبودم...

عاشورا  دو   وجه داره یکی همون ظاهر  و شهادت  رسیدن و کشته شدن و اسارات

امام حسین (ع) و یارانش و خانواده اش  هست   و  در تمام تاریخ  عده ای بودند که

عده ای دیگه رو  کشتند    با  بدترین وضع و قساوت تمام.  اما وجه دوم که   باعث

ماندگاری   این روز بعد از هزار سال شده  ،  عدالت طلبی و  برپایی عدل و داد  که در 

 فطرت  تمام ما  انسانها هست.  امام حسین (ع)  به خاطر آزاد بودن و برپایی  عدل و

داد که در قرآن  بارها هدف نهایی  انسانهای پاک و نیکو سرشت و فرستادگان خداوند به

سوی انسانها  بوده،  تاکید کرده ، بود.  امام حسین (ع)   وقتی در ظهر  عاشورا

به دشمنانش  گفت : اگر دین ندارید   لا اقل آزاده باشید .   اونها رو دعوت به  شنیدن

ندای فطرت و وجدانی که در وجود هر انسانی  وجود  داره فارغ از هر گونه دسته بندی

و رنگ و نژاد و  دین و  خوب بودن یا بد بودن   اونها ، کرد .  قیام امام حسین (ع) به

خاطر این  که به دنبال فطرت و نهی کردن  افراد  از پیروی  از خوی  غیر انسانی( حیوانی

نمی گم چون حیوانات هم کاری رو که بعضی از انسانها انجام میدند رو انجام نمیدند)

باقی مونده.  به خاطر اینکه راه و  روش رفتار   ما رو در این دنیا  مشخص کرده  باقی

مونده.  امام حسین (ع)   در ظهر عاشورا با حرکت و سخنانش   تا  ابد زنده  هست

 این ما هستیم که باید گریه کنیم به حال خودمون و  سعی کنیم   پیرو واقعی

 امام حسین علیه السلام   باشیم...