١_  دلم می خواهد با یکی  حرف بزنم. هرچی توی دلم هست رو بگم بدون اینکه

اون بخواهد درباره ام قضاوت بکنه  فقط بشنوه . اگه هم خواست راهنمایی کنه بدون

اینکه  سرزنشم کنه حرفهاش رو بگه بدون هیچ قضاوتی... میدونم خیلی خیلی کم

اینجور آدم پیدا میشه ...

٢_ داستان  پسری که مادرش آورد پیش پیامبر(ص) برای اینکه نصحیت کنه که  خرما

نخوره همه شنیدن .  میدونی داستان ما شده  مثل اون کسی که خرما خورده و  حالا

منتظر هستش حرفهاش  تاثیر داشته . وقتی مثلا میگیم  وقتی چراغ قرمز شد  باید

بایستی اما خودمون  رد میشیم   دیگه حرفمون اثری نداره.    تا وقتی که خودمون رو

درست نکردیم حتا  نمی تونیم جمع  اطرافمون رو درست کنیم...

٣- دلم تنگ شده...

۴_ هیچ مسیری بدون  بلندی و سراشیبی نیست حتی عشق...