همیشه  یادت باشه که میشه از همه چیز گذشت ...

میشه همه کاری رو آسون گرفت و زیاد فکر نکرد...

 میشه حتا با یه  دونه خرما هم زنده موند...

 میشه راه رفت و خندید و گریه کرد و شاد بود  و در عین حال  زندگی کرد.

 میشه از تمام    آدمها رو شاد کرد و اگه شاد هم نشند ناراحت نشی و خودت تنها

شاد باشی.

 میشه رفت به بلندترین جای شهر و فریاد زد . میشه تمام خوبی ها رو فقط

 دید و زشتیها رو دید و  پذیرفت که زشتی و بدی هم وجود داره و نمیشه همه

 چیز رو به طور کامل خوب کرد . باید همه دنبال شادی و خوبی توی همه جا بود.