با صدای بلند فریاد بزن  .  داد بزن . خودت رو تخلیه  کن. بگو . گریه کن.   همه چیز

رو  تحمل نکن.  با همه خوب نباش.  زیبایی رو  با زشتی ببین  و فریاد بزن که این

جهان  با تمام زشتی هایش   هنوز  زیبا هست و با تمام  زیبای هاش  ،  زشت

هم هست. زیاد فکر کن . زیاد کار کن  . اما  مطمئن باش که هیچ چیزی ارزشش

رو نداره. هیچ آدمی و  وسیله ای و  مکانی.  فریاد بزن  و بگو  چقدر  این نوشته 

شعر و ور  هست.  داد بزن  و بگو من  خوبم  شما چطور!!!!!!!

 

پی نوشت:

١_خواستم زنگ بزنم اما گفتم مزاحمت ممکنه بشم. خواستم پیامک

بفرستم  گفتم شاید دلت نخواد که چیزی برات بفرستم. فقط  دلم برات

تنگ شده. میبخشی...

٢_ .....