بعضی وقتها سکوت  چیز خوبی هستش اما بعضی وقتها باید  حرف زد و گفت ...

باید گفت تا   توی این دنیا بشه دوام  آوردش  وگرنه  خیلی سریع  غم و ناراحتی 

سراسر  وجود آدم رو میگیره... میدونی  وقتی  آدمی  نباشه که به حرفات گوش بده

سخته . خیلی خیلی سخته...  اما  میشه  حرفهامون رو به باد  بزنیم. میشه  به یه

قاصدک  کوچیک پیغام مون رو بگیم تا ببره  اون ور  دنیا ، تا بی نهایت  .  تا اونجا که یکی

این پیغام رو بشنوه...