١_ وقتی دلت  درد میکرد  باید  بری دلت رو از جاش دربیاری  و جاش یه مقدار پنبه

بذاری...

٢_ وقتی  خواستی یکی رو فراموش کنی  حتما یادت  باشه که اول باید خودت رو

فراموش بکنی وگرنه یه روز ی  حتما اون  رو به یاد میاری چون حافظه آدم  جزء

جدایی ناپذیر آدم هستش و خاطره هیچکس ، مخصوصا  یه شخص خاص ، از حافظه آدم

پاک نمیشه  همین طور از زندگی آدم...

٣_ دو روز پیش یه کله پاچه  عالی نوش جان  کردیم. فقط  نمی دونم چرا  قیمتش  

هر سال بیشتر میشه؟ سال پیش ۸۵۰۰ تومان و امسال ۱۰۵۰۰ تومان!!!  جاتون خالی 

خیلی خوب بود!!!!!!!!!!!!