تولدت  مبارک.

امیدوارم  که هر کجا که هستی  بتونی همون جور که دوست داری  زندگی بکنی و

در آرامش و شادی همیشه باشی...

این گل تقدیم می کنم به تو که مهربون و خوبی درست مثل این گل