سلام بر حسین(ع)... سلام بر ثارالله ... سلام بر عدل و عدالت و شجاعت... سلام بر

ماه  پیروزی حق  بر شرک و کفر و نفاق... سلام بر ملکوت  خدا که در آن بر حسین(ع)

گریه کردند... سلام بر کشته شدگان دشت کربلا ... سلام بر اصحاب و یاران

حسین علیه السلام  از اولین تا آخرین ...سلام بر رهروان  راه حسین علیه السلام

 و سلام بر امام زمان مهدی موعود (عج)  و روزی که قیام می کنند مانند جدش

امام حسین علیه السلام...