وقتی   توی تاریکی گیر کردی  و  از فاصله دوری یه نور ضعیفی رو دیدی . باید بری  جلو و دنبال اون

نور تا بتونی  خودت رو  نجات بدی هرچند این   نور  امید از تو دور باشه و رسیدن بهش سخت باشه...

باید بری تا  بهش برسی ...   اگه نری و   مایوس و نا امید سرت جات  بایستی  مطمئن باش  که هیچ

 وقت نجات پیدا  نمی کنی... اگه رفتی و  اون  نور، سرابی بیش نبود و  باز توی همون وضعیت موندی

لااقل  پیش خودت  راحت هستی که تلاشت رو کردی و  همین جور  بیهوده  عمرت  رو نگذروندی...

.....

فرا رسیدن ماه مهر رو به  شما تبریک میگم و همچنین جشن  مهرگان  رو.