یادم باشه که به یادت بیارم...

داره کم کم این تابستان هم با گرماش و خستگی ها و بی حوصلگی هش تموم میشه. دوباره فصل من

باز داره شروع میشه.پاییز، فصل تولد من. فصل شروع دوباره...

راستی تا به  حال دیدید  وقتی ادم تصمیمی میگیره و هی امروز و فردا می کنه  و اخرش هم یا انجامش

نمیده یا اینکه نصفه نیمه انجامش میده. سالیان بعد چقدر حسرتش رو می خوره... حالا من هم دارم

فقط حسرت  این رو می خورم که که چرا کاری نکردم...

 درست ٣٢ روز دیگه فصل  من شروع  میشه. فصلی که باید  خودمون رو ادامه کنیم برای زمستان سخت

پیش رو. درست در فصل من  باید  دید  که نتیجه  گذشته مون چی بوده...

...چرا کاری نکردم...