امروز روز تولد من هستش.

روز ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۶۱ من به دنیا امدم. یه روز پاییزی  و سرد...