هر لحظه  از زندگی  من الان یاد آور  لحظه ایه عاشق تو شدم و به تو گفتم دوستت دارم...

و به فاصله کوتاهی، هر لحظه   از زندگیم الان   یاد آور  تنهایی و جدایی از تو هستش...

شادی و غم...

می دونی  یه روزی بودش که من به  آزادی و عشق و خوشبختی  ایمان کامل داشتم

و در پی بدست اوردنشون بودم...

عشق واقعی زیباست ... عشق واقعی  قشنگترین چیز دنیاست... فقط و فقط با عشق میشه

مزه  شادی  و آرامش رو  چشید... فقط عشق واقعیه  وسط یه عالمه درد و مشکل و غم،

می تونه کاری بکنه که ادم  احساس شادی و آرامش  داشته باشه...

من عشق واقعی رو بدست اوردم هر چند  اونی رو که دوست دارم  پیشم نیستش...

می دونی با  عشق میشه خوشبخت شد وقتی  اونی که دوستش داری  پیشت باشه...

من هنوز منتظر اون روز رسیدن و کنار هم بودن هستم... منتظر عشق و خوشبختی...

میدونی دیگه باورم شده  دیگه آزادی  هیچ کجای دنیا  نیست...

...

من دوستت دارم...   تا اخرین لحظه زندگیم هم  باز میگم  دوستت دارم...

هیچ چیز نمی تونه جای یه  عشق واقعی رو پر بکنه... هر چقدر پول و قدرت  و دانش هم داشته

باشی و یا به تو  بدن باز  هم جای  عشق واقعی در وجودت  خالی هستش...