سبزترین رویا... سبزترین و شادی بخش ترین رویا...آرامشی  به رنگ  سرخ... به رنگ دل...

دوستت دارم با  اینکه تو...  همیشه دوستت دارم...

میدونی  زندگی همیشه  پر از  شادی و خوبی نیست بیشتر وقتها زندگی پر  از غم و تنهایی

و ناراحتی  هستش... میدونی اما همیشه توی هر زندگی یه وقت هر چند که کم باشه،  وجود

داره که  هر ادمی توی اون وقت احساس خوبی و شادی واقعی رو حس میکنه...

میدونی  این وقت توی زندگی من  موقعی که  تو امدی شروع شد  و چه قدر زود هم تموم شد.

... میدونی  همیشه میگم تو زیباترین و مهربونترین  ادمی هستی که من تا بحال شناختم...

کاش میشد... کاش لایق بودم... کاش یه موقع و یه زمان دیگه  نه حالا و توی این وضعیت

تو رو می شناختم...   اما نه  شاید اگه توی یه موقعیت  و یه زمان دیگه بودیم هیچ وقت

حتا این مدت کوتاه  رو هم   نمی تونستم  احساس واقعی عشق و شادی رو تجربه بکنم...

نمیدونم...

میدونی این مدت کوتاه   برای همه عمر من بسه اگه هیچ وقت نشه که تکرار بشه دوباره ...

کاش میشد  با هم بودیم... کاش...