آرزو می کنم که تمام زندگی شاد باشی ... آرزو می کنم تا ابد خوشبخت بمونی...

تو رو دوست دارم  ...تو  زیباترین انسان روی زمینی...

زندگی من شده تکرار دوست داشتن تو و تکرار  دوری از تو و تکرار  این درد  و رنجی که

هر روز  زیادتر از قبل میشه... هر چقدر که بخواهم انکار بکنم  و بگم این طور نیست

اما واقعیتش اینکه تو در  تمام زندگی من هستی و تمام قلب و روحم  رو با عشقت تسخیر

کردی... 

من رو ببخش... من رو ببخش که  یک لحظه فکر کردم کسی هستم ... من رو ببخش

دوستت دارم ... من رو ببخش که دوست دارم  تنها برای من باشی... من رو ببخش که

از دوری تو شبها  گریه می کنم  و خوابم نمی بره ...من رو ببخش که همش اسم تو رو تکرار

می کنم... من رو ببخش که  عاشق  تو شدم... من رو ببخش که دارم اینها رو میگم...

من رو ببخش...

پی نوشت۴۲:

۱ـ من  رفتم و  رسیدم و دیدم و  فهمیدم که  عشق  زیباست...

۲ـ باید در آتش عشق بسوزی تا درک کنی که عشق زیباست...

۳ـ وقتی  در حال سوختنی در آتش  عشق ، درد سوختن   هم    زیباست...

۴ـ وقتی کسی می میره براش سکوت کنید  تا یک لحظه به یاد اون باشید و یاد خوبی اون...

به یاد مهستی...