وقتی عاشق میشی زیبایی های دنیا  فقط در معشوقت خلاصه میشه... همه چیز زیبا و قشنگ

میشه... وقتی ...

این وبلاگ هم اپ شد سر بزنیدhttp://hrn1982.blogfa.com/