بودن یا نبودن...داشتن یا نداشتن...  رفتن یا ماندن... عاشق شدن یا نشدن... رسیدن یا

نرسیدن... دوست داشتن ادمی یا دوست نداشن همون ادم... همه ، همه  اینها در زندگی

ما در فکر ما  همیشه به عنوان مسائل بنیادین  وجود داره و همیشه برای ما جای سوال

و تعجب و حیرت و پریشانی بوده... روزها و سالها ست که  بشر داره در این موراد فکر میکنه...

.....

نمی دونم و نمی دونم که می دونی یا نه ؟ اگه من همین امروز  اخرین روز زندگیم باشه

تا اخرین لحظه اش  به یاد تو هستم و به تو فکر می کنم و اسم تو رو  مدائم تکرار می کنم

 و اگه   ۱۰۰۰ سال دیگه هم مثل  حضرت نوح  زندگی کنیم باز هم به یاد تو هستم

باز هم  اسم تو رو تکرار می کنم...

پی نوشت ۳۷:

۱ـ  می دونید زندگی سراسر از درد و  رنج هستش اما  بین این درد ها و رنج ها ،شادی و

خوبی هم وجود داره . ما باید  از این شادی و خوبی ها نهایت استفاده رو ببریم و یادمون

باشه با اینکه شادی زودگذر هستش  اما با این وجود چون زندگی ما معلوم نیست کی تموم

میشه باید از همین شادی  های   تا می تونیم لذت ببریم...

۲ـ همه چیز زودگذر هستش  پس غم  این چیزها رو نخور...

۳ـ تنها چیزی که ماندگار هستش عشق واقعی هستش...

۴ـباید زیست و باید زیست باید  دنبال شادی و خوبی رفت و پیدا کرد...