برای یه دوست

تو را من چشم در راهم

...

اه آشنايي اه آشنايي

چه كلامي

آشنايي ما خدايي بود....

.......

۲۴ آبان روز تولد من هستش. جالبه  ۲۴ آبان من میشم ۲۴ ساله...

۲۴/۸/۱۳۶۱من در این روز بدنیا امدم دمدمای صبح وارد این دنیا شدم...

نمی دونم شاید فردا یه جشن تولد برای خودم بگیرم .شاید الان برم یه کیک تولد برای خودم

شفارش بدم برای فردا... شاید هم نه این کارها رو نکنم... وقتی  کسی اصلا براش مهم نیست

بود و نبود ادم وقتی تنها هستی... اصلا ولش...

بیا با گچ های رنگارنگ بر روی تخته سیاه بدبختی ، نقش خوشبختی را نقاشی کنیم...

شما هم بیاد این کار رو بکنیم....

....

شاد  بودن و زیبا دیدن جهان زیباست... در همه جا می شود شاد بود و شاد زندگی کرد

اگر بخواهیم...شادی زودگذر و ناراحتی ماندگار و همیشگی ست پس  قدر لحظات کوتاهی

شادی را بدان حتا اگر یه لحظه باشد...

...

تار و پود هستیم بر باد رفت،اما نرفت

عاشقی ها از دلم، دیوانگی ها از سرم

رهی معیری