کاش تو می دونستی که چقدر دوری از تو  کشنده  هستش...

من زنده هستم اره هنوز و  بعدا هم زندگی خواهم کرد فقط به یه امید...

امید رسیدن به تو... به این امید زنده هستم که  یه روزی تو کنار من باشی و

وقتی به تو می گم دوستت دارم تو هم بگی من هم دوستت دارم...

....

من عاشق شدم ...من عاشق نشدم... من راست گفتم که دوستت دارم.... من راست نگفتم

که دوستت دارم... من معنی عشق رو با تو و در وجود تو فهمیدم... من اصلا عشق رو

نمی دونم چیه ... من وجود تو و روح زیبای تو برام مهمه نه چیز دیگه... من فقط موقعیت

مادی و  جسمت برام مهمه... من... می دونم که می دونی کدومم این حرفها راست

هستش کدومم دروغ...اگه هم نمی دونی می تونی به چشمهام نگاه کنی اونها

دروغ نمی گن...

......

عشق ...جدایی... مرگ... عشق

با عشق شروع کردم و با عشق تموم  می کنم زندگیم رو ...با عشق به تو...

...........

نمی دونم چرا عاشق تو شدم اما می دونم که این عشق واقعی بود و هست

نمی دونم چه وقت می میرم اما میدونم که تو تا اخرین لحظه در یاد من هستی

....

وقتی گفتی بمیر من نمردم  با اینکه می خواستم حرفی رو که زدی عمل بکنم

اما  من تا وقتی می تونم می خواهم زنده باشم به خاطر تو به خاطر عشق تو

تا وقتی امید داشته باشم که یه روزی بهم می رسیم زنده هستم...

می دونی چه وقت گفتی بمیر  اون روز که بهم گفتی  عاشقم نباش... این جمله مثل

بمیر برای من بود...

پی نوشت۳:

۱ـ  عشق وجود داره اون هم از نوع واقعیش البته اگه شما کمی به دیگران نگاه کنید...

۲ـ همه  می میرن  پس زودتر جوابم رو بده

۳ـ هر کسی  گفته تبادل لینک کنیم من رو لینک کنه من روز تولدم  شما رو لینک می کنم