الان دارم مروری بر  نوشته های گذشته ام می کنم . من می خواهم به همه

اونهايی که تا بحال بهم سر زدن   دوباره سر بزنم  و  ازشون تشکر کنم که

به روزهای تنهايی من  امدن و  برام نظرشون رو نوشتن...

دارم به نوعی مروری بر خاطرات اين  وبلاگ  می کنم....