برای دوست که خیلی اون رو دوست دارم

 

و شاید بهترین دوست من باشه که واقعا هم هستش

 

 

عزیزم غصه نخور زندگی با ماست

 

اگه باختیم امروز فردا که برجاست

 

توی این شب سیاه مه گرفته

 

نگاه کن خورشیدی از اون دورا  پیداست

 

عزیزم  دنیا همین جور نمی مونه

 

یه روز آخر می شکنه خواب زمونه

 

عزیزم شب همیشه شب نمی مونه

 

صبح میشه  آفتاب میاد رو بوم خونه

 

عزیزم دنیا گلستون میشه یک روز

 

هر چی مشکل باشه آسون میشه یک روز

 

مهربونی جای کینه رو میگیره

 

هر جا دردی باشه  درمون میشه یک روز

 

یه روز از  روزا که هیچ کس نمی دونه

 

بدی از دنیا میره خوبی می مونه

 

من و دل منتظر اون روز خوبیم

 

حتی از ما نبینی اگر نشونه

 

عزیزم غصه نخور زندگی با ماست

 

اگه باختیم امروز فردا که برجاست