امروز  ۵ روز هستش که از عيد گذشته  اما من زياد عيد رو احساس نکردم. می دونيد

عيد برای بچه ها ست بيشتر تا ادم  که يه کم بزرگتر شدن...

راستی واقعا تنهايی سخت و وحشتناک هستش من اين چند روزه دارم توی يه

جا که قبلا گفتم تنهايی کار می کنم واقعا وحشتناک و سخته هم کارش هم  تنهايش

...