از اون چيزی که می ترسيدم به سرم اومد...........

نمی دونم چی ميشه اما  حتما تاثير خيلی بدی روی زندگيم می ذاره فقط همين يکی

دو هفته رو فرصت دارم که هر جوری شده اين  اشتباه رو جبران کنم اما نمی دونم

ميشه اين بدبختی رو درست کرد يا نه واقعا نمی دونم دعا دعا می کنم که بشه

يعنی واقعا ميشه  که از اين بدبختی در بيام بيرون نمی دونم  واقعا نمی دونم

همش دارم خود خوری می کنم هر کاری که می کنم  زياد درباره اش فکر نکنم

نميشه تو بد دردسری گير افتادم... برام دعا کنيد  واقعا خيلی  احتياج دارم

....

ای غم که هستی از کجا می آيی؟

هر دم به هوای دل ما می آيی

باز آی و قدم به روی چشمم بگذار

چون اشک به چشمم آشنا می آيی!

قيصر امين پور

واقعا الان من دارم تو دريای غم غرق ميشم و هيچ فرياد رسی برام نيست

خدايا به فرياد من برس يا رب يا رب يا رب...