من امروز خوشحال هستم چون تا بحال روز بدی برام امروز نبوده. می دونيد شادی

 چيزيه که همه دنبال اون هستن البته همراه با ارامش.من هم دنبال اين چيزا هستم

اما پيدا نمی کنم  زياد.می دونيد  ادم تنها فقط ادم تنها رو جذب  می کنه و دوتا ادم

تنها فقط می تونن به هم دلداری بدن وگرنه کار ديگه ای برای هم نمی تونن بکن

نه اينکه  دلشون نمياد کاری برای اون يکی انجام بدن بلکه اصلا نمی تونن  نه خودشون

نه کس ديگه مثل خودشون رو از تنهايی در بيارن. مثل اون...

برای دوست خوبم که اون رو خيلی دوست دارم