امروز روز جهاني معلولان هستش.

اميد وارم ما بتونيم بفهميم که معلوليت باعث نميشه ادم

رفتارش با اونها فرق کنه و به چشم ترحم به اونها نگه کنه

چون موجب ناراحتي اون افراد ميشه. ما بايد با در نظر گرفتن

معلوليت انها به طور مساوي با ديگر افراد رفتار کنيم.

و مثل اون فرد نباشيم که مي گفت اگه يه معلول توي دوي ماراتن

اول نشه تقصير خودشه!!!چون اين فرد شرايط رو در نظر نگرفته بود

درسته که ادم بايد تلاش کنه و کسي که نقصي داره بيشتر حالا

هر نقصي که مي خواد باشه. اما ادم بايد شرايط فرد هم در نظر بگيره

مثل اينکه به يه بچه يک ماه بگيم که يه کتاب رو برامون بخونه

در حالي که نمي تونه حرف بزنه!!!

اميدوارم روزي ما شرايط افراد رو بفهميم چيه و شرايط

رو براي اونها طوري فراهم کنيم که احساس تبعيض نکنن

روزي / خواهم امد و پيامي خواهم اورد.

در رگ ها نور خواهم ريخت.

و صدا خواهم در داد : اي سبدهاتان پر خواب! سيب

آوردم سيب سرخ خورشيد.

خواهم امد گل ياسي به گدا خواهم داد.

زن زيباي جذامي را گوشواري ديگر خواهم بخشيد.

کور را خواهم گفت چه تماشا دارد باغ!

دوره گردي خواهم شد کوچه ها را خواهم گشت جار

خواهم زد: آي شبنم شبنم شبنم.

رهگذاري خواهد گفت : راستي را شب تاريکي است

کهکشاني خواهم دادش.

روي پل دخترکي بي پاست دب اکبر را بر گردن او

خواهم اويخت.

هر چه دشنام از لب ها خواهم بر چيد.

هر چه ديوار از جا خواهم بر کند.(سهراب)

برای دوست خوبم