خوب شد که بالاخره پرشین بلاگ درست شد.

خیلی ناراحت کننده هستش یه عالمه خاطرات اینجا از بین بره