عشق يه احساسي که ادم نمي فهمه چه وقت و چطوري بوجود مياد

 ادم هيچ وقت متوجه نميشه چرا اين احساس بوجود امده  .

 اين حس خاص  که ادم تا درکش نکنه نمی تونه بفهمه چيه

  وقتی عاشق شدی نمی تونی  که چرا و به چه علت شدی

 اما می فهمی که  تو داری خوشبخت ميشی  با اين عشق.

در ضمن هيچ وقت   فکر نکنيد که می تونيد جلوی  عاشق شدن   خودتون رو بگيرد

اگه اين طور فکر می کنيد داريد به خودتون دروغ می گيد

 

اين نوشته هم از کتاب کنار رودخانه پيدرا نشستم و گريستم پائولو کوئيلو

(( اما عشق صرف نظر از اين که ما در زندگيمان يک بار عاشق مي شويم

يا دوبار يا دوازده بار هميشه تازه است. ما هميشه با يک وضعيت

کاملا نو رو به رو مي شويم. عشق مي توناد ما را به جهنم واصل کند

يا به بهشت برساند. اما هميشه ما را به جايي مي برد.

ما بايد ان را به سادگي بپزيريم زيرا چيزي که هستي ما را

تغذيه مي کند و پرورش مي دهد عشق است. اگردست رد

به سينه اش بگذاريم از گرسنگي مي ميريم

زيرا شهامت اين را نداريم که دست دراز کنيم و ميوه را از

روي شاخه هاي درخت رندگي بچينيم بايد هر جا که

عشق را مي يابيم ان را بر گيريم حتي اگر مفهموش

ساعتها روز ها و هفته ها نا اميدي و غم باشد.))

برای دوست خوب و مهربونم پریسا