این روزها اصلا حال روحیم خوب نیست. نه دلخوشی و نه آینده ای که بهش امیدوار باشم...هر روز میرم سرکار و برمیگردم . خسته شدم از این روزهای تکراری و بیخود...