وقتی بچه بودم فکر میکردم بعد از لحظه سال تحویل باید یه تغییری ایجاد بشه . همیشه منتظر اون تغییر بودم اون عوض شدن حالت و اون لحظه که با لحظه قبل از سال تحویل فرق بکنه... 

دیگه خیلی وقته اون فکر ها رو ندارم و میدونم تغییری ایجاد نمیشه و همه چیز مثل قبل هستش. دیگه اون شادی و انتظار رو توی لحظه سال تحویل ندارم.... درست مثل امسال  که حتی برام نسبت به سال پیش حتی بی حس تر بودش....

 

......

تو نیستی کنارم . تو نیستی پیشم و من تنهاتر از قبلم . تنهای تنها توی آغاز سال  نو....کاش میشد بغلت میکردم محکم محکم بغلت میکردم....