روزهای تنهایی حمیدرضا

 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٧/۳/٢٤

به ام بگو که باهوشم

به ام بگو که مهربونم

به ام بگو که با استعدادم

به ام بگو که با نمکم

به ام بگو که با احساسم

با وقار وعاقلم

به ام بگو که ادم کاملی ام

اما به ام حقیقت رو بگو

شل سیلور استاین
 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٧/۳/٢٤

به ام بگو که باهوشم

به ام بگو که مهربونم

به ام بگو که با استعدادم

به ام بگو که با نمکم

به ام بگو که با احساسم

با وقار وعاقلم

به ام بگو که ادم کاملی ام

اما به ام حقیقت رو بگو

شل سیلور استاین
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٧/۳/۱٥

عشق  بهتره یا  دوستی؟ بعضی ها میگند دوستی بالاتر و بهتر از عشق هست چون در دوستی

با چشمان باز و نه مثل عشق کور کورانه می تونی شخص مورد نظرت رو پیدا بکنی و تا اخر هم 

می تونی روش حساب بکنی... اما به نظر من عشق بالاتر و بهتر از دوستی هست چون در عشق

شما ایثار و از خود گذشتگی رو به حد کمال می بینید و به خاطر عشقتون  از همه چیز حاضر میشید

که بگذرید . درسته که در دوستی هم این هست اما  به پای عشق نمی رسه. در عشق  درد و رنج

هستش  و همیشه باید از دوری معشوقتون در رنج و ناراحتی باشید . این درد و رنج و دوری  با اینکه

خیلی سخت و دردناک هستش اما  در نظر یه عاشق واقعی زیباترین چیزهای دنیاست ...در عشق

میشه به اوج رسید و به خلوص کمال  رسید. در عشق  واقعی ادم از درون میسوزه و تمام اجزای بدنش

رو شعله  آتش این عشق در بر میگیره و وجود ادم رو در اوج این آتش تبدیل به خاکستر می کنه و بعد

از این خاکستر  همچون ققنوس یک انسان نو ، یک انسان کامل و در اوج کمال  بوجود می اد... اگر ادم

بتونه در عشق ثابت قدم باشه میتونه به اون تولد دوباره برسه  و جهانی رو با عشق واقعیش تغییر بده...

............................

..........................

همیشه برای شروع دوباره وقت هست و میشه دوباره شروع کرد فقط کافی هستش که تو بخواهی...