روزهای تنهایی حمیدرضا

نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/۳۱

زيبايی اون چيزه  هستش که ما می خواهيم

 

 

 

ادم عاشق معشوقش رو زيبا ميبينه

 

 

 

حتا همه بگن که اون زشته

 

 

چون برای ادم عاشق جذابيت مهمه نه زيبايی

 

 

 

خيلی از افراد زيبا هستن اما جذابيت ندارن

 

 

 

وخيلی ها زشت و نازيبا هستن ولی جذابيت دارن

 

 

 

زيبايی از بين ميره

 

 

اماجذابيت هميشه هستش و از بين نميره

 

 

 

پرده را برداريم:

 

 

 

بگذاريم که احساس هوايی بخورد.

 

 

 

بگذاريم بلوغ زير هر بوته که می خواهد بيتوته کند

 

 

 

بگذاريم غريزه پی بازی برود.

 

 

کفش ها را بکند وبه دنبال فصول از سر گل ها بپرد.

 

 

 

بگذاريم که تنهايی اواز بخواند.

 

 

چيز بنويسد.

 

 

به خيابان برود.

 

 

ساده باشيم.

 

 

 

سهراب
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/۳٠

انتظار

 

 

انتظار هم چيزه خوبيه وهم بد

 

 

 

وقتی ادم انتظار روزی رو ميکشه که

 

 

 

 به عشق واقعيش برسه خوبه   

 

 

 

اما وقتی انتظار چيزی رو که

 

 

 

 بهش گفتن رو ميکشه

 

 

يا انتظار رسيدن جوابی رو از يه نفر ميکشه

 

 

 

انتظار بدترين چيزه

 

 

 

سعی کنيد هيچ وقت کسی رو منتظر نگذاريد

 

 

 

ظهر تابستان است.

 

 

سايه ها می دانند که چه تابستانی است.

 

 

 

سايه هايی بی لک

 

 

گوشه ای روشن وپاک

 

 

کودکان احساس! جای بازی اينجاست

 

 

زندگی خالی نيست:

 

 

مهربانی هست سيب هست  ايمان هست

 

 

 

آری

 

 

 

تا شقايق هست زندگی بايد کرد

 

 

 

سهراب
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/٢٩

عشق ينعی مهر

 

 

دوست داشتن ومورد محبت قرار گرفتن

 

 

با عشق ادم ادم ميشود

 

 

عشق يعنی از خود گذشتن

 

 

ما شدن

 

 

 

نگاه مرد مسافر به روی ميز افتاد:

 

 

((چه سيب های قشنگی!

 

 

حيات نشئه تنهايی است))

 

 

وميزبان پرسيد:

 

 

قشنگ يعنی چه؟

 

 

 

ـ قشنگ يعنی تعبير عاشقانه اشکال

 

 

 

وعشق تنها عشق

 

 

ترا به گرمی يک سيب ميکند مانوس.

 

 

سهراب

 

 
 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/٢۸

مرگ

 

 

چرخ يك گاري در حسرت واماندن اسب

 

 

 

اسب در حسرت خوابيدن گاري چي

 

 

 

مرد گاري چي در حسرت مرگ

 

 

سهراب

 

 

همه ما در زندگي تا بحال حداقل يكبارحسرت مردن را

خورده ايم

 

 

 

اما مرگ حلال مشكلات نيست

 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/٢۸

زندگي عشق مرگ

 

 

 

همه ما در زندگي به اين سه كلمه زياد فكر كرده ايم

 

 

 

همه افراد اين سه كلمه را به نوعي در زندگيشان درك

 

ميكنند 

 

براي هر كس اين سه يك تجربه مخصوص هست

 

 

 

 

كه ديگران نميتواند مثل ان را تجربه كنند

 

 

 

همه ما زندگي ميكنيم

 

 

 

 

عشق به سراغ ما ميايد

 

 

 

واز دنيا مي رويم

 

 

 

 

 

درمورد زندگي ومرگ همه ما متوجه ميشويم

 

 

 

اما در مورد عشق بعضي متوجه نميشويم

 

 

 

يا دير متوجه ميشويم

 

 

 

هركس در زندگي فقط يك بار عاشق ميشود

 

 

 

كه بايد قدر فرصتش را بداند

 

 

 

 

وگرنه در عشق پشيماني سودي ندارد

 

 

 

 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/٢٦

بدترين چيز توی دنيا اينکه  تنها باشی

 

 

 

وبدترين حالت توی دنيا اينکه

 

 

 

عاشق کسی بشی ونتونی به اون بگی

 

 

وبدترين زندگی کردن توی دنيا اينکه

 

 

هر روز يه سری کارا انجام بدی

 

 

بصورت تکراری وزندگيت تنوعی نداشته باشه

 

 

 

من هنوز منتظرم که کسی بياد

 

 

 

 من از تنهايی در بياره

 

 

 

کسی يعنی پيدا ميشه
 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/٢٥

اگه به کسی از ته قلب گفتی دوست دارم

 

 

 

بايد تا اخر عمر اون رو دوست داشته باشی

 

 

حتی اگه اون تو رو دوست نداشت

 

 

بازم بايد دوست داشته باشی

 

 

فقط وقتی که به تو خيانت کرد

 

 

ميتونی دوستش نداشته باشی

 

 

اما بايد از اون متنفر هم نشی

حتی اگه اون تو رو دوست نداشت
 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/٢٥

ما ز ياران چشم ياری داشيتم

 

 

خودغلط بود انچه می پنداشتيم

 

 

 

واقعا نبايد از ديگران  انتظار کمک داشت

 

 

توی اين دنيا همه بفکر خودشان هستند

 

 

دوستی ومحبت وجود ندارد

 

 

و اگر هست بيش از حد کم است
 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/٢۳

تضاد ميان واقعيت و ارزو ها من  خيلی زياده

 

 

من دوست دارم که وقتی کسی رو دوست دارم

 

 

بهش بگم اما تو  روياهام فقط ميتونم بگم

 

 

توی واقعيت اما نميتونم

 

 

به دليل اينکه تو واقعيت من اعتماد بنفسم رو از دست دادم

 

 

به هراز دليل مختلف

 

 

توی همه کارها يک نوع ترديد ودو دلی دارم

 

 

واقعا خيلی خوبه که ادم بتونه حرفش رو بزنه

 

 

مگه نه؟؟؟

                                                                                                                                                     

 

 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/٢٢

من دنبال يه نفر می گردم

 

 

يه کسی که از تنهايی خسته شده

 

 

يه کسی که منتظره که عشق سراغش بياد

 

 

يه کسی که معنی عشق رو ميفهمه

 

 

تا تنهايمون رو با هم پر کنيم

 

 

تا منتظر عشق بشيم با هم

 

 

شايد هم عاشق بشيم
 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/٢٠

عشق وزندگی

 

 

مرگ وعشق

 

 

 

زندگی بدون عشق  هيچ مفهومی ندارد

 

 

 

هر کس بايد در زندگی عشقی داشته باشد

 

 

چه عشق زمينی عشق ادم به ادم

 

 

 

يا عشق الهی ومعنوی

 

 

 

مردن در راه عشق بهترين نوع مرگ هست
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/۱٧

سلام به کسی که اين نوشته رو می خونه

 

 

 

اگه بين شما ها کسی هستش که

 

 

 

يه عشق واقعی ديده به من بگه

 

 

اخه چند وقتی که فکر می کنم

 

 

هيچ عشق واقعی توی دنيا وجود نداره

 

 

 

برام بنويسيد شايد من اشتباه فکر می کنم

 

 

 

اگه تونستيد برام توی وبلاگم

 

 

 

چيزی رو که ديديد توی زندگيتون

 

 

در مورد عشق واقعی بنويسيد

 

 

يا ايميل به من بزنيد

 

 

 

 
 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/۱٦

اگه کسی شما رو دوست داشته باشه واقعا

 

 

 

و اگه شما کسی رو دوست داشته باشيد واقعا

 

 

 

شما خوشبختترين ادم روی زمين هستيد
 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/۱٥

امروز  به يکی گفتم

 

 

که يه جمله درباره عشق بگه

 

 

اون بعد از چند دقيقه سکوت گفت

 

 

عشق چيزيه که من توی زندگی ندارم.

 

 

خيلی ناراحت کننده هستش

 

 

که ادم با کسی زندگی کنه

 

 

عاشقش نيست.

 

 

 

وبر اساس اجبار وجبر زمانه با يه نفر زندگی کنه

 

 

 

نه با عشق

 

 

 

خيلی از ازدواجها توی ايران همين طوريه

 

 

بدون عشق
 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/۱٤

امروز امتحانات من تمام شد

 

باز من تنهاتر از گذشته می شم

 

کاشکی عشق به سراغ ادمهای تنها بياد

 

 

با عشق ادم ديگه تنها نيست

 

 

حتی اگه ادم از عشقش دور باشه

 

 

بازم با فکر عشقش  تنها نيست
 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/۱٢

داني كه چنگ وعود چه تقرير مي كنند

 

پنهان خوريد باده كه تعزير مي كنند

 

گويند رمز عشق مگوييد ومشنويد

 

مشكل حكايتي ست كه تقرير مي كنند

 

ناموس عشق ورونق عشاق مي برند

 

منع جوان وسر زنش پير مي كنند

 

ما از برون در شده مغرور صد فريب

 

تا خود درون پرده چه تدبير مي كنند

 

جز قلب تيره هيچ نشد حاصل وهنوز

 

باطل درين خيال كه اكسير مي كنند

 

تشويش وقت پير مغان مي دهند باز

 

اين سالكان نگر كه چه با پير مي كنند

 

صد ملك دل به نيم نظر مي توان خريد

 

خوبان درين معامله تقصير مي كنند

 

قومي به جد وجهد نهادند وصل دوست

 

قومي دگر حواله به تقدير مي كنند

 

في الجمله اعتماد مكن بر ثبات دهر

 

كاين كارخانه اي ست كه تغيير مي كنند

 

مي خور كه شيخ و حافظ ومفتي ومحتسب

 

چون نيك بنگري همه تزوير مي كنند
 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/٩

کاشکی توی دنيا همه عاشق بودند

 

 

 

تا ديگه هيچ کسی تنها نبود

 

 

 

همه همديگه رو دوست داشتن

 

 

 

هيچ کس ناراحت و غمگين نبود

 

 

 

حيف که اين فقط يه ارزو کودکانه هستش

 

 

 

اما ارزو خوبيه...کاشکی اين ارزو بر اورده

 

ميشد...
 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/۸

عشق تنها راه رسيدن به ارامش يه ادم تنهاست

 

 

 

 

وقتی عشق به سراغت می اد

 

 

 

ديگه تو تنها نيستی

 

 

با يه ادم ديگه زندگيت رو شريک می شی

 

 

 

با هم ميتونيد که مشکلات زندگی رو حل کنيد

 

 

 

البته اگه عشقتون واقعی باشه

 

 

ادم بايد سعی کنه که هيچ وقت 

 

 

 

عشق رو گدايی از کسی نکنه
 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/٧

با من سخن از تو مرد وزن می گفتند

 

 

از عهد شکستنت سخن می گفتند

 

 

باور ز کسم نبود اين گفته دريغ

 

 

ديدم تو همانی که به من می گفتند
 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/٦

تنها باعشق ميشه از تنهايی در امد

 

 

 

با عشق هيچ وقت ما تنها نيستيم

 

 

 

حتی اگه معشوق ما بميره

 

 

 

باز هم ما می تونيم

 

 

 

با ياد عشق اون زندگی کنيم

 

 

 

چون عشق هيچ وقت نميره

 

 

 

حتی با مردن ما وعاشق ما
 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/٥

چه خوب ميشه اگه از امروز ما منتظر عشق باشيم

 

 

عشقی که بياد ومرا ازتنهايی نجات بده

 

 

عشق زيبا ...

 

 

 وقتی ادم به زيبايی برسه

 

 

اون وقتکه اگه بميره مشکلی نيست

 

 

راستی يکی برام نوشته بود

 

 

که به عشق واقعيش رسيده

 

 

اميدوارم که تا اخرين لحظه عمر طولانيش

 

 

با اون خوش باشه واقعا

 
 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/٤

يه روز خوب روزيه که ادم احساس شادی داشته باشه...

 

 

 

وقتی که صبح از خواب پا می شه

 

 

فکر کنه که يه روز خوب ديگه شروع شده...

 

 

 

حس خوبی به زندگی داشته باشه

 

 

 

از زنده بودن خودش شاد باشه

 

 

 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/٢

وقتی ادم به معشوق واقعيش می رسه

 

 

حتی فقط يک روز!!!

 

 

 

 

اگه بعد از اون روز بميره

 

 

بنظر من  ادم خيلی خوشبختيه!!!
 
نویسنده: حمیدرضا - ۱۳۸٤/٤/۱

ازادی بهترين چيز در دنيا است

 

 

 

کسی نميتواند که به انسان ازادی بدهد

 

 

 

فقط خود انسان ميتواند ازادی را بدست

 

 اورد